Phone – SK
+420 608 444 956

Európska bezpečnosť

Eurofighter: európska bezpečnosť vo vzdušnom pristore